Níže si můžete přečíst pravidla chování na tatami:

• při příchodu a odchodu z prostoru dojo zdravíme úklonou ve stoje
• před vstupem na tatami odkládáme a srovnáme své přezůvky (nikdy venkovní boty), patami směrem k tatami
• při prvním vstupu a při posledním odchodu z tatami zdravíme v rohu tatami čelem ke stěně šómen (kamiza s portrétem Ó Senseie) pozdravem v seize
• před vstupem a při odchodu z tatami během tréninku zdravíme na kraji tatami úklonou ve stoje směrem do vlastního prostoru cvičení
• během tréninku neodchází z tatami bez předchozího svolení učitele (zranění, WC apod.), při návratu vyčkáme opět v seize na svolení učitele k pokračování cvičení
• zúčastníme se společného pozdravu všech v seize na začátku a na konci cvičení společně s učitelem - ten vydá pokyn mokusó - krátká meditace; poté následuje úklona k ó-senseiovi s pozdravy onegaišimasu - na začátku cvičení arigáto gozaimašta - na konci cvičení
• při úvodním a závěrečném pozdravu všech v seize a v linii čelem k stěně šómen usedají pokročilí v pravé části - toto neplatí při přerušení během výkladu učitele, kdy cvičenci usedají v libovolném pořadí v linii nebo podle pokynu učitele v kruhu na místě (nikdy však zády ke kamize)
• při každém přerušení nácviku ve dvojicích a před začátkem dalšího cvičení se partneři vzájemně pozdraví úklonou ve stoje nebo seize - podle toho, zda cvičí ve stoje nebo seize
• při výkladu učitele a na jeho pokyn zaujme pozici v seize nebo případně v tzv. tureckém sedu (nepostává, nepolehává na tatami atd.) - zásadně nevyrušuje při výkladu např. bavením se sousedem apod.
• při pozdním příchodu absolvuje veškeré úvodní pozdravy až do pozdravu v seize směrem ke kamize, v této pozici vyčká na pokyn učitele - poté může teprve začít cvičit
• při předčasném a definitivním odchodu z dojo po svolení učitele zdraví v úvodu popsaným způsobem
• po dobu společného pozdravu na začátku i na konci cvičení vyčkají pozdě přicházející cvičenci na chodbě
během tréninku je na tatami nepřípustné nosit prsteny, náramky, řetízky, hodinky apod.; vyjímkou (na vlastní riziko) mohou být např. zarostlé náušnice, prsteny apod.
• v celém prostoru dojo, a zvlášť během tréninku na tatami, je zakázáno jíst, pít, žvýkat apod.
• všichni dbají na osobní čistotu (např. mytí nohou před cvičením apod.) a čistotu svého kimona
• při pobytu v dojo mimo prostor tatami neruší
• všichni nacházející se v tomto prostoru respektují znehybněním a mlčením úvodní a závěrečný pozdrav v seize i výklad učitele
• po skončení tréninku pomáhá s úklidem tatami - výjimkou odchodu z prostoru tělocvičny před skončením úklidu tatami může být např. odjezd autobusu, vlaku nebo jiný závažný důvod


Vytvořte si webové stránky zdarma!