Co potřebují vědět začátečníci:


Etika a etiketa v dódžó

Cvičenec:

• při příchodu a odchodu z prostoru dódžó (tělocvičny) zdraví úklonou ve stoje
• před vstupem na tatami odkládá a srovná své přezůvky (nikdy venkovní boty), patami směrem k tatami
• při prvním vstupu a při posledním odchodu z tatami zdraví v rohu tatami čelem ke stěně šómen ( kamiza s portrétem ó-senseie ) pozdravem v seize
• před vstupem a při odchodu z tatami během tréninku zdraví na kraji tatami úklonou ve stoje směrem do vlastního prostoru cvičení - během tréninku neodchází z tatami bez předchozího svolení učitele (zranění, WC apod.), při návratu vyčká opět v seize na svolení učitele k pokračování cvičení
• zúčastní se společného pozdravu všech v seize na začátku a na konci cvičení společně s učitelem - ten vydá pokyn
mokusó - krátká meditace; poté následuje úklona k ó-senseiovi s pozdravy
onegaišimasu - na začátku cvičení
arigáto gozaimašta - na konci cvičení
• pozdravy při cvičení se zbraněmi mají zvláštní režim
• při úvodním a závěrečném pozdravu všech v seize a v linii čelem k stěně šómen usedají pokročilí v pravé části - toto neplatí při přerušení během výkladu učitele, kdy cvičenci usedají v libovolném pořadí v linii nebo podle pokynu učitele v kruhu na místě (nikdy však zády ke kamize)
• při každém přerušení nácviku ve dvojicích a před začátkem dalšího cvičení se partneři vzájemně pozdraví úklonou ve stoje nebo seize - podle toho, zda cvičí ve stoje nebo seize
• při výkladu učitele a na jeho pokyn zaujme pozici v seize nebo případně v tzv. tureckém sedu (nepostává, nepolehává na tatami atd.) - zásadně nevyrušuje při výkladu např. bavením se sousedem apod.
• při pozdním příchodu absolvuje veškeré úvodní pozdravy až do pozdravu v seize směrem ke kamize, v této pozici vyčká na pokyn učitele - poté může teprve začít cvičit
• při předčasném a definitivním odchodu z dódžó po svolení učitele zdraví v úvodu popsaným způsobem • po dobu společného pozdravu na začátku i na konci cvičení vyčkají pozdě přicházející cvičenci na chodbě
• během tréninku je na tatami nepřípustné nosit prsteny, náramky, řetízky, hodinky apod.; vyjímkou (na vlastní riziko) mohou být např. zarostlé náušnice, prsteny apod.
• v celém prostoru dódžó, a zvlášť během tréninku na tatami, je zakázáno jíst, konzumovat alkoholické nápoje, žvýkat apod.
• všichni dbají na osobní čistotu (např. mytí nohou před cvičením apod.) a čistotu svého keikogi (kimona)
• při pobytu v dódžó mimo prostor tatami neruší
• všichni nacházející se v tomto prostoru respektují znehybněním a mlčením úvodní a závěrečný pozdrav v seize i výklad učitele
• po skončení tréninku pomáhá s úklidem tatami - výjimkou odchodu z prostoru tělocvičny před skončením úklidu tatami může být např. odjezd autobusu, vlaku nebo jiný závažný důvod.(ai-harmonie, ki-energie, duch, dó-cesta)