Aktuality


Přihlášení přes Google formulář.


Přihlášení je třeba provést přes Google formulář.Pro přihlášení na stáž vyplňte Google formulář.


Seznam stáží preferovaných pro členy klubů AJČV na r. 2020.

Nábor nových členů České Budějovice!